Next Previous
  • Products
  • Products
  • Products

Inertsete ehitusjäätmete käitlemine ja töötlemine

Mining OÜ käitleb inertseid ehitusjäätmeid, mis suunatakse kas taaskasutusse (toormaterjalide korduv kasutamine) või ladustatakse seadusega ettenähtud viisil, kas selleks ettenähtud jäätmehoidlates või suunatakse peale purustamist uuesti ehitusmaterjalide tootmisesse või müügiks täitematerjalina.

processing (Custom) (Custom) (Custom)