Next Previous
 • Products
 • Products
 • Products

Firmast

Mining OÜ on asutatud aastal 2003 ja seda eesmärgiga, et pakkuda oma kogemusi ja teadmisi maavarade töötlemiseks ja otstarbekohaseks kasutamiseks. Pakkudes seda kas läbi Operaatorteenuse osutamise või muude teenuste osutamisega eraldi, millised on vajalikud maaomanikul maardlate avamiseks, käitlemiseks, lõhketööde osutamiseks, remondiks, vajalike seadmete muretsemiseks ja mäetööde juhtimiseks ( Lisa 1. Operaatorleping).

Mining OÜ omab maavarade töötlemisel ning karjääride haldamisel üle 10 aastast töökogemust, millele lisanduvad veel omandatud teadmised antud valdkonnas aastatel 1982-1991.

Mining OÜ aitab oma praeguseid ja edaspidiseid koostööpartnereid  oma teadmistega karjääride juhtimisel ja maavarade töötlemisel. Pakkudes omalt poolt välja karjääride ja maardlate juhtimist koos oskustöölistega või hangib vajadusel läbi oma koostööpartnerite tootmisprotsessis vajaliku ja otstarbekohase mäetehnika ning võtab endale vastutuse kogu logistilise protsessi korraldamises.

Mining OÜ missiooniks on maavarade sihtotstarbeline kasutamine, turvalise töökeskkonna loomine ning hoides ja kaitstes seejuures loodust nii palju kui see on võimalik.

Mining OÜ visiooniks on saada hinnatud ja nõutud koostööpartneriks neile, kes soovivad täiuslikku logistilist teenust, mis on  seotud maavarade töötlemisega.

Lisa 1.

Mida kujutab endast Operaatorleping

 Operaatorleping on Leping, mis sõlmitakse Mining OÜ ja tema koostööpartneri vahel, et saavutada maavarade töötlemisel maksimaalne tulemus nii hinnas kui kvaliteedis

Mida sisaldab Operaatorleping

 1. Operaatorteenuse pakkumine täies mahus vastavalt mäetööde plaanile
 1. Olemasoleva kaevevälja plaani ja ee passi alusel – pinnase planeerimine, koorimine, ladustamine vastavalt Kaevandamisseadusele RT I, 28.02.2003 20,118
 1. Puurimis- ja Lõhkamistööd vastavalt mäetööde passile, mis on vastavuses karjäärile lubatud tootmise  aastamahuga
 1. Lõhatud või väljakaevatud mäemassi töötlemine, purustamine ja sõelumine fraktsioonideks
 1. Fraktsioonitud killustiku ja sõelmete ladustamine valmistoodangu kuhilatesse
 1. Mäetööde tagamine vastavalt projektile
 1. Konkreetsetel töölõikudel töö korraldamine, töötajate juhendamine ja ohutuse tagamine karjääris
 1. Vajadusel töödeldud ja fraktsioonitud killustiku müümine

Mida annab Operaatorlepingu sõlmimine Teie firmale

 1. Kõik mäetööd teostatakse vastavalt tänapäeval EV kehtestatud nõuetele, EU standarditele ja vastavalt kaevandamisseadusele
 1. Omanikel kaob vastutus tööde teostamise, ohutusnõuete täitmise, töökorralduse ja töötajate ees
 1. Operaator kindlustab vastavalt tellimustele killustiku kvaliteedi ja tellimuste mahu, mis tagab omanikele kindla ja püsiva sissetuleku
 1. Omanikele jääb alles maaala, millel kaevandamistöid teostati ja see välistab tulevikus maade ebaperemeheliku käitumise ning annab omanikele võimaluse lisasissetulekuteks maaala edaspidise kasutamise osas ( näiteks puhke- ja meelelahutuskeskuste jne. rajamine kaevandamistööde tagajärjel tekkinud tehisjärvede äärde )
 1. Omanikel ei ole vaja teha kulutusi müügi organiseerimise, teostamise ning väljastatud arvete õigeaegsete laekumiste peale
 1. Omanikud saavad lisatulu, sest  operaatorteenuse pakkuja suudab tänu kaasaegsele tehnoloogiale, tehnikale ja töövõtetele garanteerida maavara otstarbeka kasutamise ning suudab viia jääksõelmed fraktsioonis 0 – 4 mm kuni 20 %-ni kogu töödeldud killustiku mahust. Ehk kui vanemat purustus- ja sõelumistehnikat kasutades on 0 – 4 mm fraktsiooni osakaal ca 30 – 35 % kogu valmistoodetud killustiku kogumahust, siis nüüd on võimalik saada lisaks puhaskasumit ca 10-15  %
 1. Omanikud ei pea tegema lisakulutusi olemasoleva tehnika remontimiseks, hooldamiseks jne., vaid seda teeb operaator, kes suudab ka lisatööde või tellitud mahtude suurenemise korral koheselt juurde tuua vajaminevat tehnikat jne.

 Suuremad teostatud tööd aastatoodanguga üle 400 000 tuhande tonni

1989- 1991     Rakke Lubjatehas AS, Karinu lubjakivi karjäär

Mäemassiivist lubjatootmiseks vajaliku toormaterjali tootmine purustus- ja sõelaseadmete abil. Reakillustiku tootmine

2006- 2008     Harku Karjäär AS, Harku paekarjäär

Paekivist killustiku tootmine 4 fraktsiooni vastavalt  operaatorlepingule  0-4 mm, 4-16 mm, 16-32 mm  ja 32-64 mm.  Lõhketööde tellimine. Põllukividest graniitkillustiku tootmine 4 fraktsiooniks. Karjääri mäetööde juhtimine, aastatoodang ca 1,2 milj./ tonni killustikku

2008 – 2009    Pihuvere Kruus OÜ, Pihuvere kruusakarjäär

MV Kruusad OÜ poolt tellitud Pihuvere kruusakarjääri avamine vastavalt mäetööde plaanile, vastavussertifikaadi taotlemine, pädevustunnistuse taotlemine, kruuskillustiku tootmine, mäetööde juhtimine

2010 – 2013    Nordkalk AS, Vasalemma karjäär

Tehnilise lubjakillustiku- ja paekillustiku tootmine vastavalt tellimusele, vastavussertifikaadile  vastav kvaliteedikontroll jne .  Mäetööde juhtimine