Next Previous
  • Products
  • Products
  • Products

Tere Tulemast

Mining OÜ on asutatud aastal 2003 ja seda eesmärgiga, et pakkuda oma kogemusi ja teadmisi maavarade töötlemiseks ja otstarbekohaseks kasutamiseks.

Pakkudes seda kas läbi Operaatorteenuse osutamise või muude teenuste osutamisega eraldi, millised on vajalikud maaomanikul maardlate avamiseks, käitlemiseks, lõhketööde osutamiseks, remondiks, vajalike seadmete muretsemiseks ja mäetööde juhtimiseks.

Uued projektid

  • Harku karjäär